Praktisk

Praktisk :  ( se hele siden)
Medlemsliste
Ændringer/tilføjelser til medlemsfortegnelsen bedes rettet til:
Sekretær samt kommunikation: Steen Jakobsen
sekretaer@grøndalgrundejerforening-af1981.dk

Nyttige links :

nyt affaldssystem –

vandværket –

Fanø Kommune –

fanølinjen –

Guide til Fanø’s historie –

Fanø online –

Fanø ugeblad –

Fanø Posten –

Nordby Antenneforening –

Fanø Natur –

Arrangementskalender –

Fanø Strandgalleri –

Fritidshusejernes Landsforening –

Hegnsloven

Kystlivredning –

Rindby strand Grundejerorening –

Fanøvesterhavsbad Grundejerforening –

Sikkerhed

Vandløb og Grøfter regulativ v Esbjerg Kommune 16052018(7)

Kære medlem af Grøndal Grundejerforening af 1981,
I forhold til persondataforordning skal vi oplyse dig at:
Ved tilmelding giver du Grøndal Grundejerforening af 1981, Fanø, tilladelse til at sende dig elektroniske nyhedsbreve samt elektronisk post.
Grøndal Grundejerforening af 1981, Fanø, må desuden indsamle og bruge dit navn, din e-mailadresse samt de øvrige oplysninger om sommerhusadresse og privat bopæl, som du har oplyst ved din indmeldelse i grundejerforeningen.
Dine data vil blive opbevaret af Grøndal Grundejerforening af 1981, Fanø , som du altid kan kontakte, hvis du har spørgsmål eller ønsker vedr. data om dig og dine aktiviteter.

Invasive plantearter på Fanø:

Japansk pileurt og Hybenrose (Rosa Rugosa)  er på listen over invasive plantearter, på samme måde som Bjørneklo.   Dette site viser mere:   https://mst.dk/natur-vand/natur/national-naturbeskyttelse/invasive-arter/hvad-kan-jeg-selv-goere/bekaempelse/bekaempelse-japansk-pileurt/

Her er også billeder af Japansk pileurt og Hybenrose (Rosa Rugosa)